El meu bon amic en Jordi
i un servidor de vostès
vam anar a criar margarides
un accident de no-res

Ell que sempre ha estat de dretes
cap el cel s'encaminà
més m'estimo les esquerres
i a l'infern me'n vaig anar.

El meu bon amic en Jordi
bona fe, xicot com cal
al paradís demanava
un seient de "senyor tal"

Sant Pere mirant-se'l deia
les dretes que fluixes són
d'una forta batzacada
l'envià de nou al món

Jo que de fred em moria
a l'infern vinga trucar
no m'obrien, jo cridava
soc d'esquerres, vull entrar

Satanàs que s'ho mirava
com si tingués un malson
d'una forta batzacada
m'envià de nou al món

Altre cop som a la terra
jo cantant, ell bon minyó
ell dretes, jo d'esquerres
dos polítics de saló

Quan tornin les margarides
si Déu vol i ens fa profit
res de dretes, res d'esquerres
xino, xano… i bona nit
Enric Barbat